Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku

Śmierć spadkodawcy zawsze wiąże się z nabyciem jego majątku przez określone osoby. Do ich ustalenia służy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Jego przeprowadzenie leży przede wszystkim w interesie spadkobiercy. Wydane w toku tego postępowania postanowienie jest bowiem dokumentem potwierdzającym prawa spadkobiercy do nabywanego majątku i umożliwia mu swobodne dysponowanie aktywami spadku. Brak postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku może natomiast utrudniać dokonywanie nawet najprostszych czynności urzędowych w stosunku do przedmiotów wchodzących w skład spadku np. zawarcia umowy z dostawcą mediów, wypłaty środków z rachunku bankowego zmarłego, zawarcia umowy ubezpieczenia OC odziedziczonego samochodu itp.
Nie każdy zdaje sobie sprawę, że przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku może także nastąpić z inicjatywy wierzyciela zmarłego. Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których dłużnik umiera przed spłatą długu. Wierzyciel nie jest wtedy bezradny, ponieważ spadkobiercy dziedziczą nie tylko majątek zmarłego, lecz także odpowiadają za jego długi. Aby móc skutecznie je egzekwować niezbędne jest jednak przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.
Kancelarie Radców Prawnych Zdrojewski, Sieciechowicz oferują swoim Klientom zastępstwo procesowe w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku niezależnie od tego, w jakiej roli występują, czy w charakterze spadkobierców, czy też wierzycieli zmarłego. Nie jest dla nas żadną przeszkodą również czas, jaki upłynął od chwili śmierci spadkodawcy. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy – skontaktuj się z nami.

Nasze usługi w zakresie prawa spadkowego

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • sprawy o zachowek