Prawo rodzinne w Słupsku

Rozwód i separacja

Niekiedy między małżonkami dochodzi do sytuacji, w której postanawiają się rozstać i stawiają sobie wtedy pytanie: rozwód czy separacja? Różnica pomiędzy nimi sprowadza się do charakteru zupełnego rozkładu pożycia między nimi. Jeżeli ma on charakter trwały, to istnieją podstawy do orzeczenia rozwodu, natomiast w przypadku, gdy istnieją jeszcze widoki na utrzymanie małżeństwa i istniejący między małżonkami kryzys można zażegnać, możliwe jest orzeczenie separacji. Do ustania małżeństwa prowadzi wyłącznie orzeczenie rozwodu.
Zarówno rozwód, jak i separację może orzec tylko sąd, dlatego też pomoc ze strony naszej kancelarii polega na reprezentowaniu Klienta w postępowaniu sądowym. W tego rodzaju sprawach wskazanym jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty, ponieważ w trakcie postępowania rozstrzygane są wszystkie istotne kwestie dotyczące rodziny, w tym kwestia władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktów z nimi, czy kwestia alimentów. Udział radcy prawnego, który nie jest emocjonalnie związany ze sprawą, jest bardzo pomocny, ponieważ może ułatwić małżonkom porozumienie się i właściwe zabezpieczenie interesów wszystkich osób, zwłaszcza dzieci, a jednocześnie jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego gwarantuje zachowanie w tajemnicy wszystkich okoliczności sprawy.
Orzeczenie rozwodu wiąże się także z koniecznością przeprowadzenia podziału majątku wspólnego, w przypadku gdy między małżonkami istniała majątkowa wspólność małżeńska. Również w tego rodzaju sprawach nasza kancelaria oferuje Państwu swoją pomoc.

Nasze usługi w zakresie prawa rodzinnego

  • rozwód i separacja
  • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
  • podział majątku wspólnego
  • pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • sprawy o alimenty