Prawo gospodarcze w Słupsku

Kancelaria nastawiona jest na wsparcie przedsiębiorców poczynając od pomocy przy założeniu własnej działalności gospodarczej, aż po pomoc we wszystkich kwestiach prawnych jakie dotykają przedsiębiorców prowadzących własne firmy. W tym celu doradzamy przy wyborze najkorzystniejszej formy w jakiej może być prowadzona działalności gospodarcza. Specjalizujemy się zakładaniu i obsłudze prawnej wszystkich typów spółek handlowego: spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo – akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aż po spółkę akcyjną.
Sporządzenie właściwej umowy spółki jest pierwszym i jednym z najważniejszych kroków, by zapewnić sobie spokojne prowadzanie interesów.
Wspomagamy naszych klientów przy dokonywaniu rejestracji oraz wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Przygotowujemy i opiniujemy dokumentację związaną z funkcjonowaniem organów spółek i innych obsługiwanych podmiotów.
Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu w przedmiocie rejestracji znaku towarowego.
Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności pomagamy w sporządzeniu odpowiednich wniosków w tych postępowaniach. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie prawa gospodarczego, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Nasze usługi w zakresie prawa gospodarczego

  • stała obsługa prawna przedsiębiorców
  • rejestracja podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • rejestracja zmian w KRS/CEIDG
  • przygotowywanie i opiniowanie umów, statutów spółek, fundacji, stowarzyszeń, regulaminów i dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem organów spółek i innych obsługiwanych podmiotów
  • reprezentowanie interesów przedsiębiorcy przed osobami fizycznymi i prawnymi (negocjacje) oraz przed sądami i organami administracyjnymi
  • postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne, w tym składanie wniosków o ogłoszenie upadłości
  • reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu w przedmiocie rejestracji znaku towarowego