Prawo cywilne w Słupsku

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia

Każdy z nas choć raz miał bezpośrednio lub pośrednio styczność ze zdarzeniem wywołującym szkodę w mieniu lub na osobie. Odpowiedzialność za nią prawo cywilne wiąże z różnymi zdarzeniami np. wypadkiem komunikacyjnym czy pogryzieniem przez psa. W takich przypadkach pomoc ze strony naszej kancelarii polega na uzyskaniu dla Klienta odpowiedniej rekompensaty w postaci odszkodowania lub zadośćuczynienia.
Jesteśmy zwolennikami polubownego załatwiania tego rodzaju spraw, ponieważ często są one bardzo bolesne dla osób poszkodowanych. Reprezentujemy wtedy naszych Klientów w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem albo bezpośrednio przed sprawcą szkody lub inną osobą odpowiedzialną. Nierzadko podejmowane są również działania przed Rzecznikiem Finansowym. Zastępstwo procesowe przed sądem jest ostatnim krokiem zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Zapraszamy do współpracy.

Nasze usługi w zakresie prawa cywilnego

 • sprawy o zapłatę, w tym windykacja należności
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia m. in.:
  • za wypadki komunikacyjne
  • za błędy w sztuce lekarskiej
  • od biur podróży za nieudany urlop
  • od linii lotniczych za odwołanie lub duże opóźnienie lotu
  • za naruszenie dóbr osobistych
  • za zalania, pożary i inne zdarzenia powodujące obowiązek odszkodowawczy
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in.:
  • zniesienie współwłasności
  • ustanowienie służebności przesyłu przez przedsiębiorstwa zajmujące się doprowadzaniem lub odprowadzaniem wody, gazu i energii elektrycznej
  • zasiedzenie nieruchomości
  • przywrócenie naruszonego posiadania
  • postępowania wieczystoksięgowe
 • sporządzenie i opiniowanie dokumentów pod kątem niedozwolonych klauzul umownych
 • przygotowywanie i opiniowanie umów